Begivenhedskalender

Flat View
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Search
Søg
Generalforsamling 2021
Onsdag 26 Maj 2021, 19:00
Hits : 224

Indkaldelse til generalforsamling 2021

 

Rønnerhavnsforeningen

Generalforsamling onsdag d. 26/5-2021 kl. 19.00

Maskinhallen (Værkstedet), Frederikshavn

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år
 3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget for det kommende regnskabsår.

Regnskab for 2019 vil kort blive gennemgået.

 1. Indkomne forslag
 2. Valg af formand. Henrik M. Christensen ønsker ikke genvalg.
 3. Valg af kasserer. Ingen valg i år.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Bjarne Christensen, *Kim Hoppe, *Ole Guldsmed Thomsen og *Per Bech Christensen er på valg i år.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen er på valg.
 6. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
 7. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er, Christian Vestergaard.
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

*Kim, Ole og Per skulle have været på valg i 2020 og de eller nyvalgte vælges for 2 år.

Sted Maskinhallen